துபாய் ஈமான் அமைப்பு நடத்தும் இலவச மருத்துவ முகாம் சித்திரை 09 /  ஏப்பிரல் 22 சனிக்கிழமை காலை 9 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை நடைபெற இருக்கிறது.

துபாய் அல்ராசு  பெருந்தொடரியகம் (Metro station) எதிரில் அமைந்துள்ள அல் அப்ரா பண்டுவ மனையில்(clinic) இந்த மருத்துவ முகாம் நடக்கிறது.

இந்த முகாமில் பொது மருத்துவம், பல்  மருத்துவம் தொடர்பான அறிவுரை வழங்கப்பட இருக்கிறது.

பொது மருத்துவத்தில்  பட்டறிவு வாய்ந்த  மருத்துவர்களும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த  பல்மருத்துவர் நசிமா தலைமையிலான குழுவினரும்   மருத்துவ அறிவுரை வழங்க இருக்கின்றனர்.

இந்த முகாமில் பங்கேற்க விரும்புபவர்கள்

முதுவை  இதாயத்து 050 51 96 433

 அமீது யாசின் 052 777 8341

முகைதீன் அப்துல் காதர் 050 658 9305

ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொண்டு விவரம் பெறலாம்