மத்தியப் பல்கலைக்கழகம், திருவாரூர்

தமிழ்த்துறை

ஆனி 14, 2052:: 28/06/2021

நேரம்  : மாலை 4.00 மணி   ( இந்திய  நேரம் )

தொல்காப்பியம் சொல்லிலக்கணம் பொருண்மையிலான இணையவழிச்  சிறப்புச்  சொற்பொழிவு

தலைப்பு:

தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரம் வேற்றுமையியல்: கல்வெட்டுத்தமிழில் கொடைப்பொருளும் இரண்டாம் வேற்றுமையுருபும் – சில மொழியியல் விளக்கங்கள்.

உரையாளர்:

பேரா.  அப்பாசாமி  முருகையன்

உயர் ஆய்வு மையம்;

வரலாறு, மொழிவரலாற்றுப் புலம், 

பாரிசு.

தாங்கள் இணைய  இணைப்பு

Google Meet  link:

https://meet.google.com/ouk-pcxn-rxm

PIN: 431 020 853#

இந்நிகழ்வில் அனைவரும் கலந்துகொண்டு சிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

இணையச் சந்திப்பில் இணைய இயலாதவர்கள் vel (வேல்) வலையொளியின் நேரலையில் இணையலாம். இணைப்பு முகவரி பின்னர் அனுப்பப்படும்.

குறிப்பு:

  1. கூகுள் கூட்டச்(Google meet)  செயலி அனுமதிக்கும் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் மட்டுமே நபர்கள் பங்கேற்க இயலும் என்பதால் மற்றவர்கள்YouTube Live Stream –ல் இணையலாம்.

You tube Live Stream Link for Special lecture on 28/06/2021@4pm

Link:

https://youtu.be/YZMTGWst_HU

  1. சிறப்புரையாளருக்கும் மற்றவருக்கும் இடையூறின்றிச் செயலியைப் பங்கேற்பாளர்கள் பயன்படுத்தல் நலம்.

நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர்

பேரா.  ப. வேல்முருகன்