ஐப்பசி 09, 2051 / ஞாயிறு / 25.10.2020 நேரம்: 

இந்திய நேரம் –   மாலை 7.00

இலங்கை நேரம் – மாலை 7.00

கனடா நேரம் –    காலை 9.30

 ‘இலக்கியவெளி சஞ்சிகை’

‘தமிழ்ஆதர்சு.கொம்’

  இணைந்து நடத்தும்  

இணைய வழி க் கலந்துரையாடல் – அரங்கு 3

 ‘படைப்புலகில் அ.முத்துலிங்கம்’

வழி:     

அணுக்கிச்(ZOOM) செயலி, முகநூல்(Facebook), உம்குழல்(Youtube)  வழியாக

 இணையக் கூட்டத்தில் இணைவீர் Join Zoom Meetinghttps://us02web.zoom.us/j/89295172679?pwd=aktCREp2cnpiQ2cvaDhwQ0x6WHRsQT09

கூட்ட எண்  / Meeting ID: 892 9517 2679

கடவுக்குறி / Passcode: 123456

உம்குழல்  / Youtube: Ahil Sambasivam                      

முகநூல் நேரலை  / Facebook live : Ahileswarn Sambasivam

மேலதிக விவரங்களுக்கு: அகில் 001 416 8226316