ஆவணி 28, 2050 சனி  14.09.2019

காலை 9.00 மணி முதல் நண்பகல் 1.00 மணிவரை

 

செஞ்சிலுவைச் சங்கம்

மாண்டியத்து சாலை, எழும்பூர், சென்னை 600 008

வழ.பி.வி.பக்தவத்சலம் 12 ஆம் ஆண்டு நினைவுக் கருத்தரங்கம்