ஆடி 30, 2047 / ஆகத்து 14, 2016 பிற்பகல் 3.00

தலைநகர்த்தமிழ்ச்சங்கம்

பேரா.முனைவர் முகிலை இராசபாண்டியன் :

குங்கிலியக் கலய நாயனார்அழை-த.ந.த.ச., பெரியபுராணச் சொற்பொழிவு : azhai_th.na.tha.sangam_periyapuranam