பெரியார் பன்னாட்டு அமைப்பு, அமெரிக்கா

பெரியார் 43-ஆவது நினைவு நாள்

பல்வழி அழைப்புக் கூட்டம்

பேரா.சுப.வீரபாண்டியன்: 

பெரியாரும் இன்றைய தமிழகமும்

மார்கழி 08, 2047 / திசம்பர் 23, 2016

 அமெரிக்கக் கிழக்கு நேரம் இரவு 8.00 முதல் 9.00 வரை

அழைப்பு எண் (712)4321500  குறி: 951521#

தரவு: சோம.இளங்கோவன்