கூத்து - பயிலரங்கம் 02 : azhai_kuuthu02

நடிப்பு : கூடுவிட்டுக் கூடு பாயும் ஒரு பண்டுவம் – பயிலரங்கு

நாள் :  மார்கழி 02, 2047 /  02-01-2016– காலை மணி -9-00

இடம் -குட்டப்பட்டி -சேலம் -மாவட்டம்

முனைவர் -மு .ராமசாமி

முனைவர்- சே.இரவீந்திரன்

இரவிச்சந்திரன் அரவிந்தன்

அசுவகோசு

வெளிரங்கராசன்

தவசி

சுப்ரு வாத்தியார்

வடிவேல் வாத்தியார்

முன் பதிவு செய்து கொள்க .

தொடர்புக்கு

மு. அரிகிருட்டிணன்

09894605371

 

[பெரிதாகக் காணப் படத்தின்மேல் அழுத்தவும்]