வைகாசி 14, 2047 / மே 27, 2016

சிதம்பரம்

 

அழை-குருமூர்த்தி மணிவிழா01 : gurumurthy manivizhaa01

 

 

அழை-குருமூர்த்தி மணிவிழா02 : gurumurthy manivizhaa02

அழை-குருமூர்த்தி மணிவிழா03

  •  – இராம.சுந்தரவேலு

அபிராமி சுந்தரவேலு