சித்திரை 24, 2047 / மே 07, 2016

சனி காலை 11.00
திராவிடர் மாணவர் கழக ஆர்ப்பாட்டம்

தலைமை: ச.பிரின்சு என்னாரெசு பெரியார்

சிறப்புரை:  கவிஞர் கலி .பூங்குன்றன்

தொடக்கவுரை : கோ.கருணாநிதி

மருத்துவக்கல்வி-பொதுநுழைவுத்தேர்வு-தி.க.ஆர்ப்பாட்டம் : azahi_medientranceexam_dkagitation