ஆடி 14, 2049 திங்கள் சூலை 30, 2018 மாலை 6.00

தி.என்.இராசரத்தினரம் கலையரங்கம்,

சென்னை 600 028

நன்னன்குடி நடத்தும்

நன்னன் நூல்கள் வெளியீட்டு விழா

மரு..அண்ணல் நினைவுப் பரிசளிப்பு விழா