மாசி 20,2050  திங்கள்  4.03.2019  மாலை 5.00-6.30

வள்ளலார் அரங்கம், புதுவை

மாறிவரும் சமூகமும் மாறாத மதிப்புகளும்  – சிறப்புரை:

 நிறைமொழி மாந்தர் முனைவர் மறைமலை இலக்குவனார்