அகநாழிகை, சென்னை

 ஐப்பசி 29, 2045 / நவ.15,2014

52azhai_milir_rasamkrittinan_ninaivu01

மிளிர் இலக்கிய அமைப்பு நடத்தும் 

எழுத்தாளர் இராசம் கிருட்டிணன் நினைவஞ்சலிக் கூட்டம்

வரவேற்புரை: நாச்சியாள்
முன்னிலை: திரு. செயகுமார்
நினைவுகூர்வோர் :
எழுத்தாளர் திருப்பூர் கிருட்டிணன்
எழுத்தாளர்  சோடி குரூசு
பேரா. பாரதி சந்துரு
நன்றியுரை: கவிஞர். பரமேசுவரி
இடம்: அகநாழிகை புத்தக உலகம்
நேரம்:   ஐப்பசி 29, 2045 15-11-2014 மாலை 5.30 மணி