மெய்யப்பனார் பிறந்தநாள் விழா, சென்னை

மெய்யப்பன் அறக்கட்டளை  பரிசு விழா

ஆனி 07, 2049 வியாழன் 21.06.2018 மாலை 6.00

நாரதகான சபா-சிற்றரங்கு, ஆழ்வார் பேட்டை, சென்னை

 

ச.மெ.மீனாட்சி சுந்தரம்