சித்திரை 24, 2048 / ஞாயிறு / மே 07, 2017 பிற்பகல் 3.00

மேநாள் சிறப்பு இலக்கிய நிகழ்ச்சி

தந்தை பெரியார் அரசு மேனிலைப்பள்ளி, புழுதிவாக்கம்

கவியரங்கம்

கருத்தரங்கம்

த.மகாராசன்

தமிழ் இலக்கிய மன்றம்