பங்குனி 02, 2051 ஞாயிறு 15.02.2020

மாலை 5.00-7.00

தியாகராய நகர்

 • என்றிக்கு இப்பசனின்
  பொம்மை வீடு –  A DOLL’S HOUSE 
  அறிமுகம்
  சில காட்சிகள் திரையிடல்
  படைப்புகள் காணொளி
  கருத்துகள் பரிமாறல்