தமிழே விழி!                                                                               தமிழா விழி!                                                                                                 

தமிழ்க்காப்புக்கழகம்

சமற்கிருதம் செம்மொழியல்ல

இணைய அரங்கம் 7

வால்மீகி இராமாயணத்திற்குச்

செவ்விலக்கியத் தகுதி கிடையாது!

ஆனி 06, 2052 ஞாயிறு 20.06.2021

முற்பகல் 10.00

கூட்ட எண்: 864 136 8094 ; புகு எண்: 12345

அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு : https://us02web.zoom.us/j/8641368094?pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map)

வரவேற்புரை: செல்வி அ.சபானாபானு

தலைமையுரை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

உரையாளர்கள்:

மறைமலையடிகள் விருதாளர்  மறை தி.தாயுமானவன், மறைமலையடிகள் பெயரன்

வழக்குரைஞர் பூவை புலிகேசி

நிறைவுரைதோழர் தியாகு

நன்றியுரைதிரு ப.சிவக்குமார்

அன்புடன்  தமிழ்க்காப்புக்கழகம்