வே.சுப்பிரமணியம் அஞ்சலிக்கூட்டமும் பண்டாரவன்னியன் 

குறும் பட வெளியீடும்

சித்திரை 17, 2048 / ஏப்பிரல் 30, 2017

மாலை 3.00 முதல் இரவு 8.00 வரை

அ/மி. கனகதுருக்ககை யம்மன் ஆலயம், இலண்டன்

சாகித்தியஇரத்தினா,

காலம் சென்ற  முல்லைமணி கலாநிதி வே.சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கான அஞ்சலிக்கூட்டமும்

அவரின் படைப்பான வன்னி மன்னன் மாவீரன் பண்டாரவன்னியன் 

குறும் பட வெளியீடும்