ஆடி 11, 2050 / சனி / 27.07.2019

காலை 9.00 முதல் மாலை 5.00 வரை

காவேரி பொறியியல் கல்லூரி, பேரூர், திருச்சிராப்பள்ளி

திருச்சி இரானா மருத்துவமனை ஆதரவுடன்

யாழ்ப்பாணம் தமிழ் ஆடல்கலைமன்றம்

திருவையாறு தமிழ் ஐயா கல்விக் கழகம்

இணைந்து நடத்தும்

17ஆவது அனைத்துலக முத்தமிழ் ஆய்வு மாநாடு