செம்மூதாய் பதிப்பகம்

கே.எசு.சி. கலை அறிவியல் கல்லூரி

கோயம்புத்தூர்

பன்னாட்டுக்கருத்தரங்கம்

மார்கழி 09, 2046 / திசம்பர் 25, 2015

காலை 10.30

தமிழ் வாழ்வியல் மரபு மாற்றம் –  தென்பாண்டிநாட்டுப் படைப்பாளர்களின் சமூகச்சிந்தனைகள்

அழை-கோவை-பன்னாட்டுக்கருத்தரங்கம்01  :azhai_ksgkalaikalluuri_pannaattu_karutharangam01 அழை-கோவை-பன்னாட்டுக்கருத்தரங்கம்01 :azhai_ksgkallurikarutharangam02