காதலிப்போம் எந்நாளும்!

– இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

மேற்குறித்த கட்டுரையை என்ன வேண்டும் தளத்தில்(http://ennavendum.in/)

காதலிப்போம் எந்நாளும்! தலைப்பைச் சொடுக்கிக் காண வேண்டுகிறேன்.