ஆவணி 05, 2046 / ஆகத்து 22,2015

சனி காலை 9.00 முதல் மாலை 5.00 மணி வரை

சென்னை

 உலகத் திருக்குறள் மையம்

முனைவர் கு.மோகன்ராசு

முனைவர் பா.வளன்அரசு

முனைவர் ஆறு.அழகப்பன்

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

பேரா.வெ.அரங்கராசன்

முனைவர் கா.மு.சேகர்

புலவர் மு.வேங்கசடேசன்

நூல் வெளியீடுகள்

திருக்குறள் தூதர்கள் சிறப்புக் கலந்தாய்வுக் கூட்டம்

azhai_thirukkural_ezhuchivizhaa_p1 azhai_thirukkural_ezhuchivizhaa_p2 azhai_thirukkural_ezhuchivizhaa_p3 azhai_thirukkural_ezhuchivizhaa_p4