மாசி 26, 2047 / மார்ச்சு 09, 2016 : காலை 10.00

அழை-இராணிமேரிக்கல்லூரி-இலக்குவனார் கருத்தரங்கம்01 : azhai_ranimary_ilakkuvanar karutharangam01

அழை-இராணிமேரிக்கல்லூரி-இலக்குவனார் கருத்தரங்கம்02 :azhai_ranimary_ilakkuvanar karutharangam02

முத்திரை-இராணிமேரிக்கல்லூரி : logo_muthirai_queenmaryscollegeIlakkuvanar+04

இராணிமேரிக்கல்லூரி(தன்னாட்சி)

சென்னை 600 004

தமிழ்த்துறை

தமிழறிஞர் முனைவர் சி.இலக்குவனார் நினைவுக் கருத்தரங்கம்

சிறப்புப் பொழிவுகள்:

பேராசிரியர் முனைவர் இ.மறைமலை

தமிழியல் ஆய்வாளர் ஒரிசா பாலு

கருத்தரங்கத்தலைவர் : முனைவர் ந.கலைவாணி

கருத்தரங்க ஒருங்கிணைப்பாளர் : முனைவர் சி.கலைமகள்

தலைமையுரை : முனைவர்  இர.அத்தர்பேகம்

புரவலர் : முனைவர் இ.மதியழகி