(சிங்கப்பூர்)11ஆவது உலகத்தமிழ் மாநாடு – ஆன்றோர்

அறிவிப்புகளும் உரைகளும்

பிரிவு 2

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் 01- 10.12

முனைவர் உலகநாயகி 10.13 -14.47

முதுமுனைவர் முருகன் 14.48 – 19.25

முனைவர் சேயோன் 19.26- 23.48

முனைவர் அருத்தநாரீசுவரன் 23.49 – 24.53

பிரிவு 1


முனைவர் மருதநாயகம் 01.-7.39

முனைவர் பொன்னவைக்கோ 7.40 – 12.25

முனைவர் சுந்தரமூர்த்தி 12.26 – 15.19

முனைவர் பிரான்சிசு முத்து 15.20 – 21.56

முனைவர் சான் சாமுவேல் 21.57- 41.02

நேருரை தொடுப்பு :செல்வி செளமியா குணசேகரன்
படக்கலைஞர் : விசய்
காட்சிப்பதிவு : நம்பி