உலகத்தமிழராய்ச்சி மன்றம்(IATR)

இலிங்கன் தொழில் மேலாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்

சார்சா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

11ஆம் உலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாடு

ஆய்வுச் சுருக்கம் சேர வேண்டிய நாள்:  புரட்டாசி 13, 2053 / 30.09.2022

ஆய்வுக் கட்டுரை மின்னஞ்சல்வழிச் சேர வேண்டிய நாள்:

பங்குனி 17, 2054 / 31.03.2023

மின்வரி: abstract2023@gmail.com

தொடர்பு முகவரி :

9, சாரங்கபாணி தெரு, தியாகராய நகர்,

சென்னை 600 017

பேசி 28340488, 96770 37474, 98422 81957, 96000 07819

www.iatrinternational.org  / 11worldtamilconf@gmail.com

ஆன்றோர்(தான்சிரீ) த.மாரிமுத்து

தலைவர்

உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றம்