(சட்டச் சொற்கள் விளக்கம்  206-210 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்-தொடர்ச்சி)

சட்டச் சொற்கள் விளக்கம்  211-215

211.
absolute justice
முழுமை நீதி  

முழுமையான நீதி என்பதை ஒரு கோட்பாடாகக் கருதுகின்றனர். குறிப்பாகக் கடற்படையினர், கடல்சார் சோட்பாட்டின் மையக் கொள்கையாகக் கருதுகின்றனர்.  

முழுமை நீதி ஆதரவாளர்கள் அனைத்துத் தீய, சட்டஎதிர் செயல்களை ஒழிப்பதையும் அரசாங்கத்தின் சட்டங்களை மீறுபவர்கள் மீது வழக்கு தொடுப்பதையும் மிக உயர்ந்த முன்னுரிமையாகக் கருதுகிறார்கள்.  

“எந்த இடர்ப்பாடு குறைபாடு அல்லது ஊறுபாடுகளினால் ஏற்படும் தீங்கிலிருந்து காப்பாற்றும் முழுமை நீதி என்று எதுவும் இல்லை. முழுமையான அல்லது சரியான நீதியின் ஒரு வடிவம் இருக்க முடியாது என்பதால், முழுமையான நீதி இல்லை. மாறாக ஒவ்வொரு தனி சமூகத்திற்கும் நீதி என்பது பார்ப்பவர் கண்ணில் படும் அழகு போன்றது. “ எனப் பலர் கருதுகின்றனர்.
212.
absolute law
முழுமைச் சட்டம்  

முழுமைச் சட்டம் என்பது அனைத்து மனிதர்களுக்கும் பொதுவானதாக உலகளாவிக் கருதப்படும் அறநெறிகளிலிருந்து உருவான மனித நடத்தைக்கான ஒரு குறியீடாகும்.
213. absolute liability    முழுப்‌ பொறுப்பு  

முழுப்‌ பொறுப்புக்‌ கடன்‌; கடும்‌ பொறுப்புக்‌ கடன்‌, கடப்பாடு  

ஒருவர், குறித்த நடத்தையில் அல்லது செயலில் பங்கு பெற்றால் அதற்குரிய முழுப் பொறுப்பையும் ஏற்க வேண்டியவராகிறார். இதற்கு உள்நோக்கத்திற்கான அல்லது கவன ஈனத்துக்கான ஆதாரம் எதுவும் தேவைப்படுவதில்லை. எந்தவித எதிர்வாதத்தையும் இதற்கெதிராக முன் வைக்க முடியாது.
214. absolute majorityஅறுதிப் பெரும்பான்மை  

தனிப்பெரும்பான்மை

முழுப் பெரும்பான்மை  

கழகம், சங்கம், கட்சி போன்ற அமைப்பு அல்லது நாடாளுமன்றம், சட்டமன்றம் முதலான மக்கள் மன்றங்களில் தகுதியான உறுப்பினர்களில் பாதிக்கு மேற்பட்ட ஆதரவு இருப்பது பெரும்பான்மை. மூன்றில் இரு பங்கு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஆதரவு இருப்பது அறுதிப்  பெரும்பான்மை.   நாடாளுமன்றத்தில் அல்லது சட்டப்பேரவையில் ஒரே கட்சிக்குக் கிடைக்கும் மூன்றில் இரண்டு பங்குக்குக் குறையாத  ஆதரவு உள்ளது தனிப்பெரும்பான்மை.
215.absolute minimumமிகக் குறுமம்  

மிகக் குறைந்த மதிப்பு

(தொடரும்)

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்