(சுரதாவின் தொகுப்பில் தமிழ்ச் சொல்லாக்கம் : 984-990 – தொடர்ச்சி)

சுரதாவின் தொகுப்பில் தமிழ்ச் சொல்லாக்கம் : 991- 1002

 1. இரசீது – பணப் பற்றுச் சீட்டு
  இப்பணியில் ஆர்வமுள்ள அன்பர்களும், பத்திரிகைகளுக்குரியவர்களும் ஆசிரியர்களும் பொதுமக்களிடம் கட்டணம் நன்கொடை திரட்டிப் பெயர் விவரங்களுடன் அளித்துதவினால், அவரவர்கள் கொடுக்கும் பெயர்ப்பட்டியின்படி குருகுலத்தின் பணப் பற்றுச் சீட்டு – இரசீதுகள் அனுப்பப் பெறும்.
  நூல் : தமிழ்ப்பணி (1950), பக்கம் : 54
  நூலாசிரியர் : தமிழகத்தின் தமிழ்ப்பணிக் குழுவினர்
  ⁠(உறையூர் – திருச்சிராப்பள்ளி)

992.பஞ்சபாணம் – ஐந்தம்பு

 1. த்வசம் – கொடி
 2. சமரகேசரி – போர்ச்சிங்கம்

நாளியல் விளக்கம் என்னும் நந்தன வருடத்துச் சுத்த வாக்கிய பஞ்சாங்கம் (1951)
ஆசிரியர் : வித்வான் : சோ. அருணாசல தேசிகர் (சீர்காழி)

 1. Lipstick – உதட்டுச்சாயம்
  உதட்டுச்சாயம் அழிந்து போய் விடுமே என்று காதலனை முத்தமிடத் தயங்குகிறவளைப் பற்றியும், சரிகை வேட்டி அழுக்காய் போய் விடுமே என்று தெருவில் சுவாமி புறப்பாடானபோது சாசுட்டாங்க வணக்கம் செய்யப் பால் மாறுகிறானே பக்தன்! அவனைப் பற்றியும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களல்லவா? அந்த வரிசையில் இந்த ஆசாமியையும் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
  நூல் : குட்டிக் கட்டுரைகள் (1951), பக்கம் :34, 35
  நூலாசிரியர் : வித்துவான் ந. சுப்பிரமணியன் எம். ஏ.
 2. பஞ்சாங்கம் – நாளியல் விளக்கம்
  நாளியில் விளக்கம் என்னும் நந்தன வருடத்துச் சுத்த வாக்கிய பஞ்சாங்கம். இது சீர்காழி, வித்துவான் சோ. அருணாசல தேசிகரால் கணிக்கப்பட்டது.
  நாளியல் விளக்கம் என்னும் நந்தன வருடத்துச் சுத்த வாக்கிய பஞ்சாங்கம் (1951)
  ஆசிரியர் : சோ. அருணாசல தேசிகர்
  ( கவிஞர் சுரதா அவர்களின் யாப்பிலக்கண ஆசிரியர் )
 3. அபிலாசை – விழைவு
 4. வியாக்கிரபாதர் – புலிக்கான் முனிவர்
  999.பீதாம்பரம் – பொன்னுடை
 5. அசுட்டாட்சர் – எட்டெழுத்து
 6. இரணியன் – பொன்னன்
 7. இரதவீதி – தேர்மறுகு

நூல் : திருச்சிறுபுலியூர் உலா (1951)
குறிப்புரை : கி. இராமாநுசையங்கார்

(தொடரும்)
உவமைக்கவிஞர் சுரதா
தமிழ்ச்சொல்லாக்கம்