(சுரதாவின் தொகுப்பில் தமிழ்ச் சொல்லாக்கம் : சொற்கள் வழங்கியநூல்களும் ஆசிரியர்களும் – அ தொடர்ச்சி)

சுரதாவின் தொகுப்பில் சொல்லாக்கம்

சொற்கள் வழங்கிய

நூல்களும் ஆசிரியர்களும் ஆண்டுடன் 21-40

 1. தமிழ் வித்யார்த்தி விளக்கம் (முதற்பாகம்) 1894
  • புத. செய்யப்ப முதலியார் – தமிழ்ப்பண்டிதர்
 2. சிரீ பத்மநாப சுவாமி சந்திரகலாட்சை மாலை 1894
  அபிநவ காளமேகம் அநந்த கிருட்டிணையங்கார்
  (வானமாமலை மடம் ஆசுத்தான வித்துவான்)
 3. மாயாவாத சண்டமாருதம் – ஓர் இந்து 1895 மூன்றாம் நிலை புத்தகம் 1897
 4. பதப்பொருளும் வினா விடையும் – எத்திராச முதலியார்
 5. தமிழ் இலக்கணத் தெளிவு – டேவிட் சோசெப்பு, பி.ஏ.,
  (இராசமுந்திரி கல்லூரி) (நானூறு பக்கங்களுக்கு மேல்)
 6. தனிப்பாசுரத் தொகை – பரிதிமாற்கலைஞன் – 1899
 7. (வித்தியாதீபிகை என்னும்) கல்வி விளக்கம் 1899
  • மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் : எசு.வி. கள்ளப்பிரான்பிள்ளை
   சி. அப்பாவு பிள்ளை, வி. பி. சுப்பிரமணிய முதலியார்
 8. சீனம், சீனருடைய சித்திரப்படச் சரிதைகள் 1902
 9. சைவசித்தாந்தப் பிரசங்கக் கோவை –
  சொற்பொழிவாளர் : சோ. வீரப்ப செட்டியார் 1902
 10. சிவசேத்திர யாத்திரானுகூலம் –
  சாலியமங்கலம் மு. சாம்பசிவ நாயனார் 1903
 11. குசேலோபாக்கியாநம் மூலமும் உரையும் 1904
  வித்வான் காஞ்சிபுரம் இராமசாமி நாயுடு
 12. விவேக இரசவீரன் கதை – பாலசுப்பிரமணியபிள்ளை 1904
 13. மகாசன மண்டலி 1904
  • டி. ஏ. சாமிநாத ஐயர் (ஆர்யா பத்திரிகை ஆசிரியர்)
 14. திருக்குறள் மூலமும் பரிமேலழக ருரையும் 1904
  கோ. வடிவேலு செட்டியார், சென்னை (தெ. பொ. மீ. யின் ஆசிரியர்)
  • பெங்களுர் வல்லூர் தேவராசபிள்ளை
 15. அறநெறிச்சாரம் (முனைப்பாடியார்) 1905
  • பதிப்பாசிரியர் தி. செல்வக்கேசவ முதலியார் எம்.ஏ.
 16. திருவிளையாடல் புராண மூலமும் 1905
  • அரும்பதக் குறிப்புரையும்
 17. பரஞ்சோதி முனிவர் திருவிளையாடற் புராணம் 1905
  • அரும்பதக் குறிப்புரை முத்தமிழ் இரத்தினாகரம்
  • 38.மதி. பானுகவி வல்லி, ப. தெய்வநாயக முதலியார் 1906
  • 39. சேந்தன் செந்தமிழ் – பாம்பன் குமரகுருபர சுவாமிகள்
  • 40. பகவத்கீதை வெண்பா 1906
  • வாதி கேசரி சிரீ அழகிய மணவாளசீயர்
  • பதிப்பாளர் சி.. கே. பாலசுப்பிரமணியம்

(தொடரும்)

உவமைக்கவிஞர் சுரதா
தமிழ்ச்சொல்லாக்கம்