உள்ளத்தை வெளிப்படுத்து

வாழ்க வளமுடன்

நாள்தோறும் நினைவில்

உள்ளத்தை வெளிப்படுத்து

கதை சொல்
கவிதை இயற்று
கட்டுரை வரை
பேசிப் பழகு
நடித்து மகிழ்
நாட்டியம் ஆடு
ஓவியம் தீட்டு
சிலை வடி
பாட்டுப் பாடு
கடிதம் எழுது

 – சுமதி சுடர், பூனா

http://sudarwords.blogspot.in/