தலைப்பு-தூங்கிக்கொள்கிறேன் :thalaippu_thuungikolkiren

நான்
சற்றுத் தூங்கிக் கொள்கிறேன்…
எனக்கான தூக்கத்தை
யாரும் கெடுத்து விடாதீர்கள் !
ஆசையைத் துறந்த யெனக்குத்
தூக்கத்தைத்
துறக்கத் தெரியவில்லை !
தூங்கும் போது – நான்
தியானிப்பதாகவே
பொய்ச் சொல்லிக் கொள்கிறேன்!
குடும்ப வாழ்வை நேசித்த வரை
தூக்கத்தைத் தொலைத்திருந்தேன்!
ஆசையைத் துறந்த பிறகுதான்
தூக்கம் நிம்மதியாக வருகிறது!
ஆசையில் தூக்கம் அடங்குமா?
தெரியவில்லை ! – ஆனாலும்
தூங்கித்தான் ஆக வேண்டும் 
ஒரேயடியாகத் தூங்கும் வரை!

முகமதுபாட்சா