வாழ்க எங்கள் பெரியாரே! வீழ்க ஆரியப் புரியாரே!

ஆடு மாடு ஆடு மாடு

ஓட்டி வந்த ஓட்டி வந்த

இலம்பாடிக் கூட்டம் ஒன்று

இலம்பாடிக் கூட்டம் ஒன்று

இந்துத்துவா என்று சொல்லி

இந்துத்துவா என்று சொல்லி

மேயப்பார்த்தது!

ஈரோட்டுக் கையிருப்பு

ஈரோட்டுக் கையிருப்பு

கனலைக் கண்டதும்

கனலைக் கண்டதும்

தலைதெறிக்க தலைதெறிக்க

ஓட்டம் பிடித்தது.

இப்பொழுதோ இப்பொழுதோ

குலுக்கி மினுக்கி

குலுக்கி மினுக்கி

ஆன்மிக மோகினியாக

ஆன்மிக மோகினியாக

ஆலிங்கனம் ஆலிங்கனம்

செய்யத் துடிக்குது – ஆரியம்

செய்யத் துடிக்குது!

எந்த வேடம் எந்த வேடம்

போட்டாலென்ன, போட்டாலென்ன

குத்திக் கிழித்தால் குத்திக் கிழித்தால்

கூடிக் குலவும் கூடிக் குலவும்

ஈறும்பேனும் ஈறும்பேனும்

பார்ப்பனீயமே!

ஆர்.எசு.எசு. என்றாலும் ஆர்.எசு.எசு. என்றாலும்

பா. ச.க. என்றாலும் பா. ச.க. என்றாலும்

இரத்தம் குடிக்கும் இரத்தம் குடிக்கும்

பார்ப்பனீய பார்ப்பனீய

மூட்டைப் பூச்சிகளே!

முக மூடிகளை முக மூடிகளை

மாற்றினாலும் மாற்றினாலும்

ஈரோட்டு நுண்ணாடி

ஈரோட்டு நுண்ணாடி

இருக்கும் வரை இருக்கும் வரை

பலிக்காது பலிக்காது

பார்ப்பனரின் பார்ப்பனரின்

பாஞ்சாலித்தனமே!

கலைஞரும் கலைஞரும்

கண்மூடினார் கண்மூடினார்

கன்னக்கோல் வைக்கலாம்

கன்னக்கோல் வைக்கலாமென்று

கணக்குப் போட்டாலோ கணக்குப் போட்டாலோ

கணக்கு முடிக்க கணக்கு முடிக்க

கருஞ்சட்டைப் பட்டாளம்

கருஞ்சட்டைப் பட்டாளம்

 தயார் தயார் தயார் தானே!

ஒரு நடிகரின் ஒரு நடிகரின்

புழக்கடையில் புழக்கடையில்

தவம் கிடக்கும்

தவம் கிடக்கும்

காவிக் கூட்டமாம் காவிக் கூட்டமாம்

புளியோதரைகள் புளியோதரைகள்

புலிகளிடம் புலிகளிடம்

பூச்சிக் காட்டுவதா?

புறப்பட்ட இடத்திற்கே புறப்பட்ட இடத்திற்கே

போக வேண்டும் போக வேண்டும்

எச்சரிக்கையே!

பெரியாரின் பெரியாரின்

போர்க்குணத்தை போர்க்குணத்தை

இந்தியாவின் இந்தியாவின்

மண்ணெல்லாம் மண்ணெல்லாம்

கொண்டு செல்வோமே!

இந்தியாவின் இந்தியாவின்

பெயர் மாறி பெயர் மாறி

ஈரோடென்னும் ஈரோடென்னும்

கொடி பறக்கும், கொடி பறக்குமே!

வாழ்க நம் பெரியாரே!

வீழ்க ஆரியப் புரியாரே!

-கவிஞர் கலி.பூங்குன்றன்

விடுதலை 17.09.2018 ஞாயிறுமலர் பக்கம் 1

http://www.viduthalai.in/page-1/168461.html