ஆடி 21, 2046 / ஆக.06, 2015 மாலை 6.00

 இரோசிமா நினைவு நாள், சென்னை

சிறுவர் இலக்கிய நூல்கள் வெளியீட்டு விழாazhai-ilangonuul