தமிழ் இலக்கியங்களில் வழிபாடுகள்

பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

விருதுநகர் செந்திக்குமார(நாடார்) கல்லூரி)

 

 

நாள் ஆடி 26, 2048 /  வெள்ளிக்கிழமை / ஆகத்து 11, 2017

 

ஆய்வுக்கட்டுரை பெறுவதற்கான இறுதிநாள் : 

ஆடி 15, 2048 / சூலை 31, 2017

 

தொடர்பிற்கு:

முனைவர் சு.தங்கமாரி

பேசி: 9894102130

மின்வரி: pgtamil@vhnsnc.edu.in