கார்த்திகை 09, 2048 – சனி – நவம்பர் 25, 2017  மாலை 6.00

மாதுங்கா, மும்பை

ஈழப்பெண்போராளியின் கவிதைகள்

பெயரிடாத நட்சத்திரங்கள்,

நூல் வெளியீட்டு விழா

அன்புடையீர்,

வணக்கம்.

நிகழ்வுக்கு உங்கள் வாழ்த்துகளும் பங்களிப்பும் பெருமை சேர்க்கும்

புதியமாதவி

மும்பை

பேச: 091 9969647854

இலெமூரியா அறக்கட்டளை