பெரியார் பன்னாட்டு அமைப்பு, அமெரிக்கா

பல்வழி அமைப்புப் பொழிவு

வரும் தை 27,  பிப். 9 வெள்ளி இரவு 9 மணிக்கு ;

தலைப்பு :

புராணங்களும் பொய்மையும்

மானமிகு சு. அறிவுக்கரசு,

செயலவைத் தலைவர், திராவிடர் கழகம்.

வருவாய்த்துறை அதிகாரியாக இருந்து ஓய்வு பெற்றவர். சிறந்த பேச்சாளர்,எழுத்தாளர். மாநிலப் பகுத்தறிவாளர் கழகத் தலைவராக இருந்தவர்.

http://www.modernrationalist.com/2011/april/page05.html

அழைப்பெண் : அமெரிக்கா  &  கனடா  5157391519  குறிஎண் 890386

இந்தியா 1725199068 பிப்.10, காலை 7.30

சிங்கப்பூர் 65 31389208

ஐக்கிய இங்கிலாந்து  44 3309981254