தை 13, 2049  வெள்ளி  26.01.2018

மாலை 5.00 முதல்

பொங்கல் புத்தாண்டுப் பெருவிழா

சிந்தனைச் சிற்பி சிங்கார வேலர் விழா

புலவர் புஞ்சனையரசன் அரங்கம்

திருவள்ளுவர் மன்றம்

மறைமலைநகர்

சிறப்புரை:  பேரா.க.அருணன்

தமிழிசை நடனம்

திருக்குறள் ஓதல்

பாராட்டுகள்

பரிசு வழங்கல்