ஐப்பசி 04, 2048 சனிக்கிழமை 21.10.2017 மாலை 6 மணி

சிரீராம் குழும அலுவலகம்

மூகாம்பிகை வளாகம் (4 பெண்கள் தேசிகர் தெரு) ஆறாவது தளம்

மயிலாப்பூர் சென்னை 600 004
(சி பி.இராமசாமி தெருவில் உள்ள பாலம் கீழே)

இலக்கிய நிகழ்வு

‘திருவாசகமும் நானும்’
சிறப்புரை : சந்தியா நடராசன்
[தமிழ் அறிஞர், மொழி பெயர்ப்பாளர், பதிப்பாளர்]

அன்புடன்
அழகியசிங்கர்
9444113205

விருட்சம் இலக்கியச் சந்திப்பு