மார்கழி 09, 2048 ஞாயிறு 24.12.2017

மாலை 4.15முதல் இரவு 8.15 வரை

பாவேந்தர் தமிழ்வழிப்பள்ளி, குன்றத்தூர்

வெற்றிச்செழியனின் நம்பிக்கை நாற்றுகள்

நூல் வெளியீட்டு விழா

 

வெளியீடு :  திருமிகு பேரரசி

பெறுநர் : திருஉலோ.சத்தியராசு

                        பொறி.தி.ஈழக்கதிர்

 

 

வளமை பதிப்பகம்

9840977343, 044 2478 2377