(திருக்குறள் மாநாடு, படத்தொகுப்பு 30 : தொடர்ச்சி)
 

அனைத்துலகத் திருக்குறள் மாநாடு 2017, குமரி :
படத்தொகுப்பு 31

[படங்களை அழுத்தின் பெரிதாகக் காணலாம்.]