வைகாசி 06, 2048 /  20/5/17 அன்று

மதுரைத்தமிழ்ச்சங்கத்தில்

இளங்குமரனார்க்குக்

கனடா இலக்கியத்தோட்டம் சார்பில்

பேராசிரியர் செல்வகுமார்   விருது வழங்கிய

நிகழ்வுப் படங்கள்

(பெரிதாகக் காணப்படங்களை அழுத்துக!)

 

முனைவர் மறைமலை இலக்குவனார்

உரையின் ஒரு பகுதி:

https://www.youtube.com/watch?v=chnuQZ40dpA&feature=youtu.be