[படங்களை அழுத்தின் பெரிதாகக் காணலாம்.]

பாடசாலை மாணவர்களுக்குச் சின்னம் அணிவித்தலும்

பாடசாலைக்கான  நீர்  வழங்கலும்

 

 

  நுவரெலியா கல்வி வலையத்திற்கு உட்பட்ட கிகிலியம்மான மகா வித்தியாலயம் மாணவத் தலைவர்களுக்கான சின்னம் அணிவித்தல், கல்வி அமைச்சின் நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ் அமைக்கபட்ட பாடசாலைக்கான நீர்  வழங்கல் திட்டத்தைப் பாடசாலை மாணவர்களுக்குக் கையளித்தல் ஆகிய நிகழ்வு சித்திரை 26, 2047 / மே 09,.2016  அன்று   மாநிலக்கல்வியமைச்சர் வே. இராதாகிருட்டிணன் தலைமையில் நடைபெற்றது.  இதன்போது பாடசாலை அதிபர், நுவரெலியா கல்வி வலையத்தின் கல்வி அதிகாரிகள், மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், பெறறோர்கள் கலந்து கொண்டார்கள்.

பெயர்-திருஞானம் : name_peyar_paa.thirugnaanam