சித்தர்இலக்கியக்கருத்தரங்கம்,புதுவை, இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்02 : SiththarIlakkiyamPannattuKarutharankamPuthuvai-168-ilakkuvanar Thiruvalluvan

புதுவை நடுவண் பல்கலைக்கழகத் தமிழியற்புலம்,

பல்கலைக் கழக நல்கைக்குழுவின் ஆதரவோடு(UGC),

பங்குனி 11,12 & 13 மார்ச்சு 24, 25 & 26. 2016 வியாழன், வெள்ளி, சனி

ஆகிய நாள்களில் நடைபெற்ற

“சித்தர் இலக்கியம்”குறித்தப் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்க

ஒளிப்படங்கள் தொகுதி 01

 

[படங்களை அழுத்தின் பெரிதாகக் காணலாம்.]

String could not be parsed as XML