மொழிப்போர் 50, பாராட்டு - mozhipoar50_paaraattu

மதுரையில் தை 10, 2047 / சனவரி 24, 2016 அன்று தமிழ்த்தேசியப்பேரியக்கம் நடத்திய

மொழிப்போர் 50 மாநாட்டின் ஒளிப்படங்கள் தொகுப்பு 3

String could not be parsed as XML

(படங்களை அழுத்திப் பெரிதாகக் காண்க.)

காண்க : –

மொழிப்போர் 50 மாநாட்டு ஒளிப்படங்கள் – தொகுப்பு 1
மொழிப்போர் 50 மாநாட்டு ஒளிப்படங்கள் – தொகுப்பு 2
இலக்கு தவறிய மொழிப்போர் 50 மாநாடு – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்