சங்க இலக்கிய அறிமுகம் – நூல் வெளியீட்டு விழா

தமிழ் இலக்கிய மன்றம்
புழுதிவாக்கம்
சென்னை 600 091

ஆடி 4 , 2045 / சூலை 20, 2014 ஞாயிறு மாலை 4.00 மணி

அறிஞர் ஔவை நடராசன் பங்கேற்கிறார்.

 

periyarPalliPuthakam01 periyarPalliPuthakam02 periyarPalliPuthakam03 periyarPalliPuthakam04