தலைப்பு-நூலில்  பிறரால் வரும்  பிழைகள் : thaliappu_nuulilvarumpizhaigal

நூலில் பிறரால் வந்து சேரும் பிழைகள்

மிகைபடு பொருளை நகைபடு புன்சொலின்

தந்திடை மடுத்த கந்திதன் பிழைப்பும்

எழுதினர் பிழைப்பும் எழுத்துரு ஒக்கும்

பகுதியின் வந்த பாடகர் பிழைப்பும்

ஒருங்குடன் கிடந்த ஒவ்வாப் பாடம்

திருந்திய காட்சியோர் செவிமுதல் வெதுப்பல்

பரிபாடல் – உரைச்சிறப்புப் பாயிரம் : பரிமேலழகர்