ஐப்பசி 22, 2046 / நவ. 08,.2015 காலை 10.00 முதல் இந்து பார்ப்பன – பயங்கரவாத எதிர்ப்பு  மாநாடு கருத்தரங்கம்  ஈரோடு