இரண்டாம் தமிழ்ப் புத்தகத் திருவிழா 2023 பெங்களூரு சிறந்தநூல் போட்டி முடிவுகள் இரண்டாம் தமிழ்ப் புத்தகத் திருவிழாவை முன்னிட்டு கருநாடக மற்றும் தமிழக தமிழ் இலக்கியவாதிகள், பதிப்பாளர்களுக்காக நடத்தப்பட்ட சிறந்த தமிழ்நூல் போட்டியில் சிறந்ததாகத் தேர்வு செய்யப்பட்ட படைப்புகள் வருமாறு: முதல் பரிசு: உரூ.5,000 சங்க இலக்கியம் ஒரு புதிய கண்ணோட்டம் -பேரா.பாலசுந்தரம் இளையதம்பி இரண்டாம் பரிசு: உரூ.3,000 தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேரா.முனை.ப.மருதநாயகம் -இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் மூன்றாம் பரிசு: உரூ.2,000 அலைவீசும் நிலாவெளிச்சங்கள் -கவிஞர் கே.சி.இராசேந்திரபாபு சிறப்புப்பரிசு: உரூ.2,000 கனவொளியில் ஒரு பயணம்…