புரட்டாசி 30, 2046 / அக். 17, 2015 காலை 10.00 சென்னை