ஆடி 06, 2046 / சூலை 22, 2015 காலை 10.00 முதல் மாலை 6.00 வரை தவத்திரு சாந்தலிங்க அடிகளார் திருமடம், பேரூர், கோயம்புத்தூர்