மார்கழி 08, 2046 / திசம்பர் 24, 2015 மாலை 6.00 சூலூர்