ஆவணி 27, 2046 / செப்.13,2015 மாலை 5.00 மயிலாப்பூர், சென்னை